تیم ما

تصویرِ رامین صفادل
مدیر عامل و موسس

رامین صفادل

مدیر عامل شرکت پارس گیربکس

تصویرِ علی تفرشی
مدیر IT

علی تفرشی

مدیر IT

تصویرِ مهرداد عسگری
پشتیبانی

مهرداد عسگری

پشتیبان فنی پارس گیربکس